TP.HCM dự kiến chi hơn 2.340 tỉ đồng tăng thu nhập cho CB-CVC (Thứ Sáu 02/03/2018 | 09:36 GMT+7)

VH- Sở Tài chính vừa trình UBND TP đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (CB-CVC) thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Mức chi trả thu nhập tăng thêm với hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị theo lộ trình: Năm 2018, tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ; năm 2019 tối đa là 1,2 lần và năm 2020 tối đa là 1,8 lần. Theo tính toán của Sở Tài chính, với số lượng cán bộ, công chức thực tế thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của TP (công chức là 11.645 người, viên chức là 122.157 người và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn khoảng 6.440 người), dự kiến nhu cầu kinh phí để thực hiện năm 2018 là hơn 2.340 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1.4.2018 đến 31.12.2020.

K.Giang

Print
Tags: