Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Thứ Sáu 07/04/2017 | 13:18 GMT+7)

VH- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Theo quy định, hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải đảm bảo nguyên tắc: Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định.

Doanh phải kinh doanh khai biển theo đúng mục đích vàcông năng của đãđược công bố. Doanh nghiệp cảng phải duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và quy định khác có liên quan của pháp luật trong thời gian kinh doanh khai thác cảng biển. Nghị định quy định cụ thể kinh doanh khai Theo đó, doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp doanh là doanh có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa thì chỉđược thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệvốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộmáy và nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị; an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.


T.S

Print