Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về chấn chỉnh hoạt động quảng cáo (Thứ Sáu 26/05/2017 | 13:14 GMT+7)

VH- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định số 2083/QĐ- BVHTTDL ngày 24.5 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Theo đó, về nội dung tổ chức triển khai Chỉ thị, Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức triển khai Chỉ thị trong các Hội nghị, Hội thảo của các cơ quan, tổ chức từ TƯ đến địa phương; có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ triển khai thực hiện Chỉ thị; lồng ghép nội dung tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Quảng cáo. Thời gian thực hiện vào quý II, III năm 2017.
Cũng trong nội dung triển khai Chỉ thị, Kế hoạch nhấn mạnh các hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về quảng cáo; xây dựng Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo; hướng dẫn về công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời; công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo; thực hiện các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo…
Theo Kế hoạch, Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị thường trực tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị; theo dõi và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. 


Hoàng Vy

Print