Chính sách đối với lao động dôi dư (Thứ Năm 19/01/2017 | 13:20 GMT+7)

VH- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về chế độ chi trả trợ cấp đối với lao động dôi dư của Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 13 và số 15.

Phó Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải vận dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 13 (nay là Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13) và Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 15 (nay là Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15).
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thẩm định số liệu về giải quyết chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư của 2 đơn vị nêu trên, đề xuất cấp phát kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


P.V

Print