Hướng dẫn phạm vi thực hiện chính sách cho CBCC vùng đặc biệt khó khăn (Thứ Năm 13/10/2016 | 13:24 GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ về việc giao Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cho đến khi có văn bản mới để thực hiện thống nhất Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong năm 2016.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 20/10/2016.

Print