Tai biến tiêm chủng được bồi thường (Thứ Hai 29/08/2016 | 13:27 GMT+7)

VH- Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định khi sử dụng vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp được Nhà nước bồi thường gồm: Người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật; người được tiêm chủng bị tử vong.

Mức bồi thường thiệt hại do thu nhập bị mất, giảm sút (Thứ Sáu 26/08/2016 | 13:31 GMT+7)

VH- Về mức bồi thường thiệt hại do thu nhập bị mất, giảm sút, Nhà nước sẽ hỗ trợ thiệt hại vật chất cho 01 người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho trường hợp được Nhà nước bồi thường thì được hỗ trợ theo thu nhập thực tế bằng mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề, cụ thể:

Mức bồi thường chi phí khám, chữa bệnh (Thứ Sáu 26/08/2016 | 13:30 GMT+7)

VH- Cụ thể, Nghị định quy định bồi thường chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế như sau:

Tai biến tiêm chủng được bồi thường (Thứ Sáu 26/08/2016 | 13:28 GMT+7)

Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

Bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở chăm sóc người cao tuổi (Thứ Hai 25/07/2016 | 13:34 GMT+7)

VH- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (Thứ Hai 25/07/2016 | 13:32 GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề án được thực hiện từ năm 2016 (sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 có hiệu lực thi hành). Hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, năn 2020 tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi (Thứ Sáu 22/07/2016 | 13:35 GMT+7)

VH- Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài vừa được Chính phủ ban hành.

Xếp lương phóng viên, biên tập viên theo ba hạng (Thứ Sáu 22/04/2016 | 13:37 GMT+7)

VH- Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Ưu tiên lựa chọn nữ trong quy hoạch (Thứ Sáu 01/04/2016 | 13:38 GMT+7)

VH- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020.

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự (Thứ Tư 24/02/2016 | 13:40 GMT+7)

VH- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

RSS
123