Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn (Thứ Sáu 19/02/2016 | 13:41 GMT+7)

VH- Bộ VHTTDL vừa ban hành quyết định về việc xây dựng Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn. Thời gian xây dựng Thông tư từ tháng 1 đến tháng 9. 2016, gồm các nhiệm vụ:

Quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Thứ Tư 16/12/2015 | 13:43 GMT+7)

VH- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm đối tượng, tiêu chuẩn, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục thẩm định nhập khẩu tự động vào VN đối với đồ chơi trẻ em (Thứ Sáu 02/10/2015 | 13:44 GMT+7)

VH- Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nhập khẩu tự động vào Việt Nam đối với đồ chơi trẻ em thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ VHTTDL.

Phạt nặng hành vi kết hôn với người cùng dòng máu trực hệ (Thứ Tư 19/08/2015 | 13:46 GMT+7)

VH- Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24.9.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ 1.10.2015.

Hỏi và đáp (Thứ Sáu 31/07/2015 | 13:47 GMT+7)

VH- Hỏi: Xin cho biết, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trình tự thực hiện thủ tục tinh giản biên chế như thế nào? (Ông Mai Lâm Vanh, Bắc Kạn)

Hỏi và đáp (Thứ Tư 29/07/2015 | 13:49 GMT+7)

VH- Hỏi: Xin cho biết, theo Nghị định số 108/2014/NĐ- CP, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế lấy từ nguồn nào? (Ông Vương Mí Pó, Hà Giang)

Hỏi và đáp (Thứ Hai 27/07/2015 | 13:50 GMT+7)

VH- Xin cho biết, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì những người đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại thì được giải quyết thế nào? (Bà Lù Thị Len, Sơn La)

Hỏi và đáp (Thứ Tư 22/07/2015 | 13:51 GMT+7)

VH- Hỏi: Xin cho biết, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức như thế nào? (Lý Chúng Hò, Lạng Sơn)

Hỏi và đáp (Thứ Hai 20/07/2015 | 13:53 GMT+7)

VH- Hỏi: Xin cho biết, theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP đối tượng nào thuộc diện thôi việc sau khi đi học nghề? (Ông Vừ Bá Chơ, Nghệ An)

RSS
123