Thanh niên quan tâm đến y tế, giáo dục, bình đẳng giới (Thứ Sáu 09/02/2018 | 10:07 GMT+7)

VH- Theo Khảo sát thanh niên về Mục tiêu phát triển bền vững lần đầu tiên được tiến hành ở Việt Nam, những Mục tiêu toàn cầu mà thanh niên Việt Nam cảm thấy gần gũi và sẵn sàng tham gia thực hiện nhất là chất lượng giáo dục, sức khỏe và có cuộc sống tốt, bình đẳng giới, xóa nghèo, công lý và các thể chế mạnh mẽ...

Khảo sát do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững thực hiện với hơn 7.000 thanh niên từ khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó 65% sống ở khu vực đô thị. Điều đáng chú ý là gần 75% số người trả lời khảo sát nói rằng họ chưa hề nghe thấy Mục tiêu phát triển bền vững trước đó. Khảo sát cho thấy nhìn chung thanh niên quan tâm đến Mục tiêu phát triển bền vững nhưng lại không biết phải làm gì thông qua những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày và hành động của mỗi người dân có thể giúp cải thiện xã hội Việt Nam như thế nào. Bà Caitlin Wiesen, Giám đốc quốc gia của UNDP tại Việt Nam cho biết, nhằm khuyến khích thanh niên tham gia thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, khảo sát khuyến nghị cần có các cơ chế phối hợp và hỗ trợ, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và huy động người dân tham gia vào các hoạt động chung.

Theo ông Đào Đình Tấn, Chánh văn phòng, Văn phòng phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), các kết quả, phát hiện từ khảo sát này sẽ là thông tin đầu vào hữu ích cho Báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện mà Việt Nam sẽ trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao năm 2018. 

Hương Trang

Print
Tags: