Tấm biển nhỏ, hiệu quả lớn (Thứ Tư 13/06/2018 | 09:54 GMT+7)

VH- Tại các điểm giao cắt trên các tuyến phố của thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình, có treo các biển Quy định phạt tiền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

 Biển tuyên truyền giao thông trên các tuyến phố của TP Hòa Bình

Người đi đường chỉ cần nhìn những biển này là biết được nếu vi phạm sẽ bị xử phạt mức nào, do đó sẽ không dám vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

Tấm biển nhỏ nhưng hiệu quả lớn, các địa phương khác nên tham khảo mô hình này để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.

 NGUYỄN HOÀNG

 

Print
Tags: